Informacje potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać minimum pół roku wcześniej.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu (data  wystawienia świadectwa chrztu, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania,
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • dowód osobisty
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

 


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


W czasie Adwentu i Wielkiego Postu w naszym kościele nie sprawujemy sakramentu małżeństwa.

Kursy przygotowujące do sakramentu małżeństwa zaczynają się w lutym oraz w październiku


 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ