Kilka praktycznych informacji

Wszelkie formalności dotyczące ślubu czy chrztu prosimy załatwiać kontaktując się z proboszczem.

  • Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym, zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza. Chodzi o zaświadczenie, że ta osoba może być chrzestnym, a nie o świadectwo chrztu.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament.

Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni, zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza.

 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ

chrzest2