Pierwszym proboszczem był o. Piotr Krysztofiak OP

Duszpasterstwo polskie powstało w roku 1990, w roku powrotu czeskich dominikanów do klasztoru po 40 latach jego zamknięcia w czasie rządów komunistycznych. Działalność duszpasterską zakładał wtedy o. Tomasz Dostatni OP. Ponadto duszpasterzami Polaków w Pradze byli: o. Stanisław Tasiemski OP, o. Krzysztof Parol OP, o. Wojciech Ożóg OP, o. Paweł Opaliński OP i o. Maciej Niedzielski OP. Od roku 2011 duszpasterzami są o. Hieronim Kaczmarek OP (proboszcz) i o. Błażej Matusiak.

Polska parafia gromadzi Polaków mieszkających na terenie diecezji praskiej. Tworzą je przede wszystkim Polacy pracujący w Pradze w ramach kilkuletnich kontraktów. Należą do niej także Polacy mieszkający w Pradze na stałe, niektórzy z nich żyją w rodzinach polsko–czeskich. Każdego  roku w parafii pojawiają się studenci, którzy studiują w Pradze w ramach programu Erazmus. Naszą radością jest obecność kilkorga Czechów, którzy regularnie uczestniczą w naszych nabożeństwach i spotkaniach. Dzięki nim jesteśmy nie tyle parafią polską, ale raczej parafią polskojęzyczną.

Parafia polska spotyka się w praskim klasztorze dominikanów. Msze św. są odprawiane w kościele, którego patronem jest św. Idzi. Nasze spotkania odbywają się w pomieszczeniach klasztornych, w tym także pięknym refektarzu barokowym. Od roku 2012 polska parafia wynajmuje w klasztorze pomieszczenie, w którym mieści się biblioteka i kancelaria.

W dniu 27 kwietnia 2014 na mocy dekretu arcybiskupa Pragi, o. kardynała Dominika Duki OP, patronem polskiej naszej parafii stał się św. Jan Paweł II.