Osobom, które pragną umocnienia w chorobie udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

O SAKRAMENCIE NAMASZCZENIA – ZOBACZ