Zaczął się rok szkolny. Jak dotychczas, lekcje religii będą się odbywać w polskiej szkole. Jedna zmiana: lekcje będą odbywały się w soboty szkolne. Zachęcamy rodziców do zgłaszania dzieci (w szkole) z klas I-IV na lekcje.