Seanse filmowe odbywają się w ramach domowego kina „Luna”. Wspólnie oglądaliśmy przede wszystkim filmy o św. Janie Pawle II.

Przy okazji wizyt niektórych polskich chórów i zespołów śpiewaczych odbywają się koncerty. Częściej zespoły te ubogacają naszą liturgię. Koncerty odbywają się w pięknym refektarzu barokowym.