Katecheza dla dzieci z klas od drugiej do szkoły podstawowej odbywa się w Polskiej Szkole w Pradze.

Dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej mają katechezę raz w miesiącu w niedziele przed Mszą św. Zajęcia odbywają się w klasztorze dominikanów (Husova 8). Zapisy na tę katechezę odbywają się we wrześniu.

Młodzież z gimnazjum i liceum odbywa katechezę w klasztorze dominikanów. Zapisy odbywają się również we wrześniu.