„O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy
i bez płacenia za wino i mleko!
Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?
I waszą pracę – na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.” Iz 55, 1-3
Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących spotkania z Panem na Seminarium Odnowy Wiary. Słuchanie Słowa Bożego, poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze pytania naszego życia i wreszcie odkrycie własnej godności w oczach Boga.
To wszystko przed nami!!!
Zaczynamy 10 listopada (piątek) o godz. 19.30 w klasztorze.
Przyjdź!