1. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej oraz spotkanie formacyjne. Początek: 18.00. Zbieramy się w kościele. Nabożeństwo będzie odbywać się na krużgankach. Po nabożeństwie rozmowa o wierze na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Temat najbliższego spotkania: człowiek = dusza i ciało.
  2. O. proboszcz Maciej Niedzielski pozdrawia ze szpitala. Wróci do nas 12 marca. Módlmy się o pomyślny przebieg hospitalizacji.
  3. Na trzy miesiące do naszej wspólnoty dołączy o. Tomasz Kalisz z Krakowa. Przywitamy go w naszej parafii 5 marca. Po mszy kawiarenka i okazja do poznania o. Tomasza.
  4. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 24-26 marca. Poprowadzi je o. Szymon Popławski OP.