Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.
W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
PRZEPISY POSTNE
• Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia: w Środę Popielcową, Wielki Piątek oraz we wszystkie piątki w okresie Wielkiego Postu.
• W Środę Popielcową i Wielki Piątek wierni, którzy ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 60 lat,
zobowiązani są do zachowania postu ścisłego. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.