W Wielkim Poście zapraszamy na:

  • nabożeństwo Drogi Krzyżowej: z reguły o 18 (zbiórka w kościele), 6 marca wyjątkowo o 18.30 (zbiórka przy starej furcie)
  • rekolekcje parafialne: 3-5 kwietnia

Wielki Post to również okazja do spowiedzi. Spowiadamy co niedziela od 11.30. W razie potrzeby można umówić się na spowiedź.

Przy okazji przypominamy w skrócie warunki dobrej spowiedzi:

  • żal za grzechy: nie uczucie, ale nazwanie zła po imieniu,
  • rachunek sumienia: spojrzenie z wdzięcznością na Boże dary i zobaczenie własnych błędów,
  • szczera spowiedź: prosto, zwięźle, bez zbędnych szczegółów, bez obwiniania innych. Bardzo ważne: grzechy ciężkie należy wyznawać co do liczby, bo spowiadamy się z poszczególnych czynów,
  • postanowienie poprawy: nie pyszne uznanie, że tym razem sobie poradzę; nie ogólne „chcę być lepszy”, ale konkretny plan obejmujący cel i środki (np. nie „będę się więcej modlić”, ale „codziennie odmówię jedną tajemnicę różańca”),
  • zadośćuczynienie Bogu i ludziom: to pierwsze to pokuta otrzymana na spowiedzi, to drugie to naprawa szkód (zwrot tego, co się zabrało; powiedzenie prawdy komuś, kogo się okłamało).