1) zgodnie z obowiązującym w Czechach kalendarzem liturgicznym, w czwartek 30 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza św. w naszym kościele (w języku czeskim) będzie odprawiona o godz. 18.30.

2) W piątek o 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Katolicyzm”. Czy modlitwa prośby jest gorszą formą modlitwy? Czego możemy się nauczyć od św. Teresy od Jezusa? Spotykamy się na nowej furcie.

3) Za tydzień, 2 czerwca, grupa dzieci z naszej parafii będzie obchodzić rocznicę swojej Pierwszej Komunii św.

4) Zapowiadane na dzisiaj przedstawienie „Ecce homo” nie odbędzie się, za co w imieniu wykonawców serdecznie przepraszamy.

5) Bardzo dziękujemy za pracę i udział w naszym święcie parafialnym. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wielu osób.
W poniedziałek o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby, które poprzez pracę i służbę współtworzyły nasze święto (zapraszamy na tzw. After party).
Zdjęcia z Karolków znajdują się na stronach FB – wych parafii oraz na stronach programu „Člověk a víra” (część Iczęść II).
O Karolkach pisał „Katolicky týdeník”, powstanie też film z tegorocznego świętowania.

6) Prosimy o zapoznanie się z listem polskich biskupów „Wrażliwość i odpowiedzialność” o wykorzystaniu seksualnym dzieci przez niektórych duchownych:
List jest też wywieszony na tablicy ogłoszeń w kościele.

6) Proszono nas o przekazanie następującej informacji:
„4.06 Instytut Polski w Pradze organizuje w bazylice św. Piotra i Pawła na Wyszehradzie koncert z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 30 rocznicy wyborów czerwcowych. Wystąpi praski chór Schola Gregoriana Pragensis ze specjalnym polskim programem – wykonane zostaną utwory najstarszego znanego z nazwiska kompozytora z ziem polskich, Piotra z Grudziądza. Parafia dysponuje ograniczoną liczbą wejściówek, chętnych prosimy o zgłaszanie się. Więcej o wydarzeniu: https://www.polskyinstitut.cz/program/schola-gregoriana-pragensis„.