9 marca o 17.00 w Refektarzu Barokowym (wejście od ul. Jalovcovej 2) odbędzie się koncert w wykonaniu Schola Cantorum Minorum Chosoviensis prowadzonej przez Sławomira Witkowskiego. Męski zespół chorałowy z Chorzowa wykona śpiewy z liturgii św. Wacława Gloriose Dei Martyr z rękopisu katedry wawelskiej. Będzie to pierwsze wykonanie tych utworów w Pradze. Wstęp wolny. Współorganizatorzy: Instytut Polski i Dominikanska 8.

Następnego dnia, 10 marca, Schola zaśpiewa na mszy św. o 12.00. Zabrzmią wtedy śpiewy chorałowe przeznaczone na I niedzielę Wielkiego Postu.

A oto dodatkowe informacje o programie koncertu i o zespole:

Historia sancti Wenceslai martyris GLORIOSE DEI MARTYR

Zaprezentujemy wybrane fragmenty Oficjum o św. Wacławie, które powstało pod koniec XIII wieku w Krakowie i zostało zapisane w rękopisie ms. 52 przechowywanym obecnie w Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej. W 2017 roku zostało ono opublikowane w całości po raz pierwszy nakładem Musica Iagellonica – wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to typ późnośredniowiecznego oficjum rymowanego, obejmującego komplet tekstów z melodiami na wszystkie godziny kanoniczne. Wykonywano je w Krakowie 28 września – w dzień męczeństwa (dies natalis) oraz prawdopodobnie także 4 marca – w święto Przeniesienia Relikwii (Translatio). Podobne kompozycje śpiewano także w te same dni w Pradze. 

 

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis

Istnieje od 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej zespołu jest śpiew chorału gregoriańskiego. Ponadto zespół wykonuje repertuar wczesnej polifonii wokalnej oraz pieśni tradycyjne. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Sławomir Witkowski, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii. Prezentując swój repertuar podczas koncertów, śpiewacy dokładają starań, aby wykonywany program ściśle był związany z aktualnym momentem roku liturgicznego. Śpiewane przez scholę utwory opracowane są najczęściej na podstawie własnych badań nad średniowiecznymi rękopisami.

Wybrana dyskografia: Mariam Matrem Virginem, 2008 (z żeńską scholą Nativitatis), Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, 2011 (z organistką Susi Ferfoglia i zespołem Flores Rosarum), Akatyst ku czci Bogurodzicy – DVD, 2015 (z kantorem bizantyjskim Marcinem Abijskim i Bornus Consort), Harmonie Universelle, 2016 (z organistą Krzysztofem Pawliszem, pod dyrekcją Marcela Pérèsa), Oficjum o św. Wacławie Gloriose Dei Martyr, 2017.