Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury (…), zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa. (św. Leon Wielki)

Syn Boży stał się jednym z nas, bratem każdego człowieka. Jezus zaprasza nas, żebyśmy jak ufne dzieci odnosili się do Ojca w niebie i żebyśmy dla siebie byli braćmi i siostrami. W tym duchu życzymy Was pięknych świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku.

fr. Hieronim i fr. Błażej