1) Dziękujemy za pięknie i wspólne świętowanie 100 – lecia Niepodległości. Bardzo dziękujemy szczególnie wszystkim, którzy przygotowali naszą „Cafe z Niepodległą” – dziękujemy za przygotowanie jedzenia oraz śpiewów pieśni ułańskich i „podobnych”.

2) Piątkowe spotkanie wokół filmowej serii „Katolicyzm” tym razem się nie odbędzie z powodu nieobecności o. Błażeja. Zapraszamy tydzień później, 30 listopada.