1) W piątek zapraszamy na kolejne spotkanie wokół filmowej serii „Katolicyzm” biskupa Roberta Barrona. Tym razem będzie mowa o czterech dziełach, których miał dokonać Mesjasz, a które Jezus spełnił w zaskakujący sposób. Spotykamy się przed wejściem do klasztoru o 19.00.

2) Do 2 listopada będziemy zbierać kartki z imionami zmarłych (wypominki),
za których odprawimy Mszę św. w dniu 2 listopada (17.00) oraz w pierwsze niedziele miesiąca z w ciągu całego roku. Kartki będą wyłożone na stoliku
w nawie głównej kościoła.