We wrześniu zaczynamy katechezę na dzieci i dorosłych. Tutaj chcemy przypomnieć jej program.

 

Katecheza dla dzieci z klas od drugiej do czwartej szkoły podstawowej odbywa się w Polskiej Szkole w Pradze.

Dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej mają katechezę raz w miesiącu w niedziele przed Mszą św. Zajęcia odbywają się w klasztorze dominikanów (Husova 8). Zapisy na tę katechezę odbywają się we wrześniu.

Katecheza dla uczniów z klas od piątej i szóstej będzie raz w miesiącu w sobotę, natomiast uczniów dla z klas siódmej i ósmej w niedzielę. Zapisy odbywają się również we wrześniu.

Młodzież licealną, studentów i dorosłych zapraszamy na piątkowe spotkania formacyjne. Rozpoczną się one w październiku. Treścią spotkań będzie wspólna refleksja nad wiarą przy okazji oglądania filmu „Katolicyzm”, w którym prawdy wiary chrześcijańskiej przedstawia biskup Robert Barron z Los Angeles.

Przy parafii odbywa się katecheza przygotowująca do sakramentów:
– chrztu – spotkania z rodzicami,
– bierzmowania – zapisy we wrześniu, młodzież od lat 16,
– małżeństwa – kursy zaczynają się w październiku i lutym,
– Pierwszej Komunii św. – dzieci, które w tym roku skończą 8 lat, zapisy we wrześniu.