W niedzielę 12 sierpnia po Mszy św. zapraszamy do Refektarza Barokowego na recital gitarowy w wykonaniu Piotra Bąka, absolwenta poznańskiej Akademii Muzycznej, który od dwóch lat odbywa studia podyplomowe na HAMU (wydział muzyczny praskiej uczelni AMU). W czasie recitalu usłyszymy barokową muzykę lutniową czeskich i polskich kompozytorów z przełomu XVII i XVIII w. w transkrypcji na gitarę klasyczną.
W programie znajdą się również inspirowane muzyką dawną utwory współczesne – naszego rodaka, Aleksandra Tansmana oraz praskiej kompozytorki Jany Obrovskéj.
Barokowe transkrypcje, które będą zaprezentowane na koncercie to efekt dwóch lat muzyczno-muzykologicznej pracy Piotra Bąka. Program składa się z utworów które nie zostały nigdy wcześniej ani nagrane ani wydane w formie drukowanej. W związku z tym, że lutnia – czyli instrument na który były oryginalnie przeznaczone – wyszedł z użycia, jest też bardzo prawdopodobne, że na przestrzeni ostatnich 2 stuleci nie były w ogóle wykonywane.