1) w czasie dzisiejszej Mszy św. śpiewał chór „Signum” z Radomia,
2) po Mszy św. zapraszamy na ostatnią przed wakacjami „kawę parafialną” (w sali z fortepianem). W czasie spotkania będzie zaprezentowany krótki film o ostatnich „Karolkach”,
3) za tydzień, 24 czerwca, Mszę św. odprawi o. Krzysztof Popławski OP, asystent generała Zakonu Dominikanów.