W czasie każdej Mszy św., podczas przygotowania darów, kapłan mówi „przez to misterium wody i wina, daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”.  Jezus Chrystus poprzez przyjście na ziemię w ludzkim ciele pokazał zasadniczą dobroć człowieczeństwa. W Nim człowieczeństwo jest najpiękniejsze i prawdziwe, bo nieskażone grzechem. Od Niego możemy uczyć się człowieczeństwa, np. zgodności słów i czynów, bogactwa emocji, czy wierności w przyjaźni. Poprzez Jego człowieczeństwo możemy się z Nim zaprzyjaźnić i dzięki temu przyjąć jego bóstwo. Jego człowieczeństwo jest drogą do naszego przebóstwienia.

Bóg objawił się nam jako Człowiek – Jezus, wszechmocny w Bóstwie i piękny w człowieczeństwie. Życzmy sobie, aby nasze myśli, uczucia, słowa i czyny stawały się coraz podobne do tych, które są w sercu Syna Bożego.
Wesołych Świąt!
fr. Hieronim op
fr. Błażej op

PS.
Parafian, którzy zostają na Święta w Pradze zachęcamy do nawiedzenia kościołów. Zwiedzenie szopek jest ogólnym praskim zwyczajem. Polecamy szczególnie: kościół kapucynów na Hradczanach, wystawę szopek u franciszkanów przy Jungmannovo náměstí, piernikową szopkę w kościele św. Macieja w Dejvicach.