Papież-pielgrzym: tak zapamiętano Jana Pawła II. Nic dziwnego, wszak ten papież odbył ponad sto podróży apostolskich do stu trzydziestu pięciu krajów.

Może jeszcze lepiej można by go nazwać papieżem spotkań, wszak również do niego pielgrzymowano. Wśród licznych opowieści o spotkaniach z Janem Pawłem II nieustannie przewija się stały motyw: ten, kto się z nim spotkał, pozostawał z przekonaniem, że papież poświęcił mu całą uwagę.

Jako polska parafia w Pradze nosząca wezwanie św. Jana Pawła II chcemy kontynuować spotkania z papieżem. „Gość w dom, Bóg w dom” – mówimy. Będzie można przez tydzień gościć u siebie naszego świętego patrona w znaku jego relikwii. Peregrynacja relikwii świętego papieża to okazja do spotkania, a raczej do wielu dobrych spotkań.

Po pierwsze, modlitwa przy relikwiach to spotkanie z Bogiem, to dziękczynienia, prośby i wyrazy skruchy skierowane wprost do niego.

Po drugie, naszej modlitwie towarzyszy obecność Ojca Świętego. Ta obecność to relikwie, ale i modlitwy do niego, a także jego słowa. Przyjmujący relikwie będą mogli korzystać z opracowania zawierającego cytaty z Jana Pawła II i odpowiednie modlitwy. Najważniejsze, że będzie to cicha obecność świętego patrona pośród codziennych spraw rodziny. Świętość w codzienności, obecność, która uświęca codzienność.

Po trzecie, obecność relikwii służy spotkaniu rodziny. To oczywiście zachęta do wspólnej modlitwy, ale i do tego, żeby – jak uczy św. Paweł – wszystko czynić na chwałę Bożą.

Po czwarte, do wspólnej modlitwy można zaprosić sąsiadów, krewnych i przyjaciół, w ten sposób rozszerzając serce na wzór naszego patrona.

Wreszcie, obecność relikwii tego wielkiego pielgrzyma w domu nie pozwala zamknąć się w kręgu własnych spraw, ale przypomina, że każdy chrześcijanin jest posłany, aby na swój sposób dzielić się Dobrą Nowiną z tymi, których spotyka.