W naszej parafii wprowadzamy Msze św. w pierwsze piątki miesiąca. W wyniku ankiety wśród parafian wybraliśmy godzinę 19.30. Msze św. będą odprawiane w kaplicy św. Zdzisławy. Takich nabożeństw nie było u nas wcześniej, bo w kościele św. Idziego jest trudno wprowadzić cokolwiek nowego do wieczornego programu. Poza tym w parafii jest nas niewielu, a przyjazd na Stare Miasto jest wielką wyprawą i graniczy nieomal z heroizmem. Zaczynamy, bo zauważamy wartość praktykowania pierwszych piątków, nie tylko z powodu obiecanych darów, ale z powodu regularności, spotkania i uzdrowienia.

Regularność

Comiesięczna spowiedź stwarza okazję do przyglądania się swojemu życiu w perspektywie Bożej mądrości. Daje to szansą powolnego kształtowania sumienia, a więc uczy rozpoznawania dobra i zła. Pomaga w podejmowaniu poprawnych decyzji, a zatem przynajmniej w części zmniejsza życiowe błądzenie. Jest wyrazem mądrej troski o siebie samych. Ciekawe, że najczęściej czytanymi tekstami na dominikańskich stronach są teksty, które są pomocą w przygotowaniu do spowiedzi. Wydaje się, że czytelnicy tych stron szukają przede wszystkim tego, co istotne i pomocne w życiu.

Spotkanie

Sakramenty są przede wszystkim spotkaniem z obecnym w nich Jezusem Chrystusem. Są one pielęgnowaniem tego, co pierwsze i najważniejsze w chrześcijaństwie – więzi z Panem Jezusem. Sakramenty nie są powtarzaniem rytuałów, ale spotkaniem z Kimś, kto jest stale nowy. W tym spotkaniu On odsłania swoje piękno i dobroć, a jeśli pozwolimy sobie na szczerość to w tym spotkaniu przejawia się stale nowa prawda o nas. Oznacza to, że w tym spotkaniu nie można się nudzić.

Uzdrowienie

Przy okazji każdej Komunii św. prosimy by Pan Jezus uzdrowił naszą duszę, a więc to najważniejsze w nas, to co decyduje o jakości naszego życia. Pan Jezus uzdrawia nasze myślenie o sobie, nasz stosunek do własnej przeszłości, naszą zdolność do przebaczania innym. Bywa, że uzdrawia nasze ciało. Nie stawało się to tylko w zamierzchłej przeszłości, ale staje się także teraz, również w naszej parafii.