W dniach od 30 kwietnia do 1 maja odbyliśmy pielgrzymkę do Polski. Nie była liczna, ale była piękna nie tylko z powodu odwiedzonych miejsc, ale również z powodu atmosfery między nami. Była trzecią próbą wspólnego wyjazdu do Polski. W końcu doszła do skutku, bo grono parafian wytrwale przyznawało się do pragnienia odbycia pielgrzymki do Polski.

Pojechaliśmy 9-osobowym busem, pożyczonym w jednej z praskich parafii. Oprócz sześciu osób z naszej parafii w pielgrzymce wzięły udział dwie Czeszki i Ukrainka. Choć średnia wieku zapewne przekraczała połowę stulecia, to jednak uczestnicy wyprawy byli młodzi duchem, co wyrażało się m.in. w długich nocnych rozmowach, pomimo całodziennego programu.

Szczegółowy program podajemy poniżej. Co ważne dla nas, byliśmy w nieomal wszystkich miejscach zamieszkania św. Jana Pawła II: w domu rodzinnym w Wadowicach, przy plebanii parafii św. Floriana w Krakowie, w mieszkaniu na Kanoniczej i przed pałacem arcybiskupim na Franciszkańskiej 3. Odwiedziliśmy jeszcze budowane centrum „Nie lękajcie się”, które staje się nowym sanktuarium. Nieplanowanym zwieńczeniem pielgrzymki było nawiedzenie bazyliki NMP w Sv. Kopečku pod Ołomuńcem. W 1995 roku odbyło się tam przepiękne spotkanie św. Jana Pawła II z młodzieżą, a od dwóch lat jest to miejsce kultu jego relikwii. Wizyta w Sv. Kopečku utwierdziła nas w przekonaniu, że święci łączą narody.

Każda pielgrzymka jest symbolicznym wyrażeniem prawdy o naszym całożyciowym pielgrzymowaniu do Królestwa. Nie potrafimy nazwać wszystkich przeżyć, skutków i owoców naszej wyprawy. Zapewne umocniła wiarę, pogłębiła więzi i przypomniała o pięknie naszej Ojczyzny. Była dobrym czasem.

 

Program pielgrzymki     28 kwietnia – 1 maja 2017

28 kwietnia

5.30 – Wyjazd (Mariańskie nam.)

12.00 – Oświęcim – Zwiedzanie obozu

15.00 – Wyjazd z Oświęcimia do Wadowic

16.10 – Wadowice – Zwiedzanie Domu Jana Pawła II

18.00 – Msza św. w bazylice

19.30 – Przyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, obiadokolacja

 

29 kwietnia

7.30 – Śniadanie

8.30 – Wyjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej

9.00 – Przyjazd do klasztoru ss. Nazaretanek w Krakowie (ul. Nazaretańska 1)

10.00 – Nawiedzenie grobu św. Faustyny i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

12.00 – Msza św. w Centrum Jana Pawła II (w Kościele Relikwii)

13.00 – Zwiedzanie Centrum JP II –

15.00 – Wyjazd do centrum Krakowa

16.30 – Zwiedzanie z przewodnikiem – Trakt Królewski

19.30 – Kolacja w centrum Krakowa
30 kwietnia

7.30 – Śniadanie

8.30 – Wyjazd z noclegu

10.30 – Msza św. w kościele dominikanów

13.30 – Zwiedzenie Muzeum Archidiecezjalnego kard. K. Wojtyły (ul. Kanonicza)

15.00. – Zwiedzenie Katedry Wawelskiej

17.00 – Wyjazd z Krakowa

19.00 – Przyjazd do Częstochowy (Nazaretanki)

20.00 – Obiadokolacja

21.00 – Apel jasnogórski

 

1 maja

7.30 – Śniadanie

9.30 – Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu

11.00 – Zwiedzanie Jasnej Góry

14.00 – Wyjazd z Częstochowy (+ nawiedzenie bazyliki w Sv. Kopečku)

22.00 – Przyjazd do Pragi