Święta Bożego Narodzenia są okazją do spotkania Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Pani Ambasador Grażyna Bernatowicz zaprasza różne kręgi polskiej emigracji. Na spotkanie w Ambasadzie zwykle licznie przybywają Polacy z Zaolzia. To oni nie bez trudu od wieków starają się zachować polskie tradycje narodowe. Na spotkaniu są obecni przedstawiciele najnowszej emigracji, która przybywa tu z powodów ekonomicznych. Często pełnią oni odpowiedzialne stanowiska w korporacjach międzynarodowych. W Ambasadzie z reguły bywa grupa księży, którzy pracują w czeskich parafiach. W całej Republice Czeskiej jest ich około 200. Szacownym gościem świątecznych spotkań Polaków jest abp kardynał Dominik Duka OP, arcybiskup Pragi i prymas Czech.