Odbyły się dwa parafialne przedstawienia teatralne: „Księżniczka na ziarnku grochu” i Szewczyk Dratewka”. Aktorami w naszych przedstawieniach są rodzice, co dla dzieci jest przykładem altruizmu, a dla samych aktorów okazją do zabawy, odkrywania talentów i wzajemnego poznania się. Choć nie odbyło się wiele przedstawień to wśród parafian jest stała chęć do przygotowania następnych wydarzeń teatralnych.

Przy okazji wizyt niektórych polskich chórów i zespołów śpiewaczych odbywają się koncerty. Częściej zespoły te ubogacają naszą liturgię. Koncerty odbywają się w pięknym refektarzu barokowym.