Raz w roku wybieramy się do sąsiadującego z klasztorem browaru „U tří růží”. Browar ten w swoim menu i swoim wystroju nawiązuje do tradycji browarów klasztornych, z których jeden mieścił się w Pradze, na Braniku. Odwiedziny browaru oprócz oczywistego wymiaru integracyjnego są wyrażeniem wdzięczności firmie, która dostarcza swoje produkty na święto parafialne. Pobyty w browarze są subtelnym przyznaniem się do chęci uczestniczenia w czeskiej kulturze. W kręgu parafialnym rzadko odwiedzamy browar, ale poszczególni parafianie w tej dziedzinie stosują inne interwały czasowe.